IBM Websphere Transformation Tool Professionals để thuê

 • Công cụ chuyển đổi IBM Websphere
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   ram3126126
Thuê   ram3126126

  ram3126126 ram3126126

  India $15 USD / giờ
  Software programmer
  India
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  Having 14 years experience in IT industry with various skill sets Core skill sets: Python Flask Google Tesseract (OCR) Amazon Textract (OCR) Amazon Comprehend OpenCV Image processing Azure Cloud Docker/Kubernetes EDI solution EAI Middleware tools Java IBM Websphere tools WTX Mercator ITX WMB IIB Unix Shell...
  Having 14 years experience in IT industry with various skill sets Core skill sets: Python Flask Google Tesseract (OCR) Amazon Textract (OCR) Amazon Comprehend OpenCV Image processing Azure Cloud Docker/Kubernetes EDI solution EAI Middleware tools Java IBM Websphere tools WTX Mercator ITX WMB IIB Unix Shell scripting SQL Web services ít hơn
 • Thuê ram3126126

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""