Thuê IBM Tivoli Consultants

 • IBM Tivoli
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   kkkaaan
Hire   kkkaaan

  kkkaaan kkkaaan

  Russian Federation $20 USD / hour
  VoIP Developer
  Russian Federation
  1.1
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  I have experience of carrying out a full stroke of operations from a choice, installation, attending on the following systems: Telephony: - Digital exchanges of Panasonic - all ruler. - Speech Panasonic processors VOIP - a2billing - Asterisk - Panasonic - Microsoft Lync - Cisco - CRM IPTV - Middleware stalker ...
  I have experience of carrying out a full stroke of operations from a choice, installation, attending on the following systems: Telephony: - Digital exchanges of Panasonic - all ruler. - Speech Panasonic processors VOIP - a2billing - Asterisk - Panasonic - Microsoft Lync - Cisco - CRM IPTV - Middleware stalker - ffmpeg - nginx - wowza Antivirus - ESET ít hơn
 • Hire kkkaaan

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""