Informatica MDM Experts để thuê

 • Informatica MDM
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   azfarkhan91
Thuê   azfarkhan91

  azfarkhan91 azfarkhan91

  Pakistan $12 USD / giờ
  System Administrator/Cloud Engineer
  Pakistan
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $12 USD mỗi giờ
  I have over 8 years of experience working as a System Administrator in software industry. Working proficiency with AWS cloud services, Rackspace, Linux (Redhat, Centos, Debian, Ubuntu, Amazon Linux), Database servers (Oracle, MySQL, Mongodb, DB2), Windows servers, Application servers (JBOSS, Weblogic, Tomcat,...
  I have over 8 years of experience working as a System Administrator in software industry. Working proficiency with AWS cloud services, Rackspace, Linux (Redhat, Centos, Debian, Ubuntu, Amazon Linux), Database servers (Oracle, MySQL, Mongodb, DB2), Windows servers, Application servers (JBOSS, Weblogic, Tomcat, Websphere), Web servers (Apache, Nginx), SSL certificates, Informatica (MDM, IDQ, Customer360), VPNs (PPTP, OpenVPN, Wireguard), Virtualization (Hyper-V, VMware, Virtualbox). ít hơn
 • Thuê azfarkhan91

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""