ISO/IEC 17025 Calibration Engineers để thuê

 • ISO/IEC 17025 Calibration
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   johntsigos
Thuê   johntsigos

  johntsigos johntsigos

  Greece $30 USD / giờ
  Validation and Qualification Engineer
  Greece
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  1. Develop URS & Risk Assessments. 2. Develop IQ/OQ/PQ protocols for the qualification of production, packaging and laboratory equipment, systems and facilities. 3. Develop Clean Room protocols for the HVAC qualification (Clean Room Certification according to needs of ISO 14644-2019). 4. Develop protocols for the...
  1. Develop URS & Risk Assessments. 2. Develop IQ/OQ/PQ protocols for the qualification of production, packaging and laboratory equipment, systems and facilities. 3. Develop Clean Room protocols for the HVAC qualification (Clean Room Certification according to needs of ISO 14644-2019). 4. Develop protocols for the validation of Passivation, SIP and CIP processes. 5. Develop SOP's based on international guidelines for the requalification of the equipment, systems, and facilities to cover the needs of scheduled requalification. 6. FDA & GxP regulations knowledge and implementation. 7. Certified with ISO/IEC 17025 Thorough knowledge of clean steam, superheated water, and dry heat sterilizers, depyrogenation tunnels and ovens, external and internal washing machines, watering systems, clean room testing, BFS, FFS, and glass containers filling machines for liquid and dry powder injectable solutions in plastic and glass containers. ít hơn
 • Thuê johntsigos

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""