K2 Experts để thuê

 • K2
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   faddons
Thuê   faddons

  faddons faddons

  Georgia $25 USD / giờ
  Web & App Developer
  Georgia
  2.2
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  I am a fullstack web and application developer. i have about 9 years of experience in web and application development. my specialties: BE: php, python, java, node FE: html, css, jquery, react, angular CMS: joomla, wordpress, drupal Ecommerce: prestashop, magento, shopify, whmcs App: java, react native,...
  I am a fullstack web and application developer. i have about 9 years of experience in web and application development. my specialties: BE: php, python, java, node FE: html, css, jquery, react, angular CMS: joomla, wordpress, drupal Ecommerce: prestashop, magento, shopify, whmcs App: java, react native, flutter, b4 Hardware: c, arduino ít hơn
 • Thuê faddons

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""