LIBSVM Experts để thuê

 • LIBSVM
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   TopAIExpert0323
Thuê   TopAIExpert0323

  TopAIExpert0323 TopAIExpert0323

  United States $49 USD / giờ
  Experienced Artificial Intelligence Engineer
  United States
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $49 USD mỗi giờ
  Passionate Artificial Intelligence Engineer with PhD degree and 10+ years of Experience in Machine Learning and Deep Learning. Excited to implement Computer Vision, Natural Language Processing & Stock Prediction solutions for several companies. Also, Have strong programming skills and professional experience in...
  Passionate Artificial Intelligence Engineer with PhD degree and 10+ years of Experience in Machine Learning and Deep Learning. Excited to implement Computer Vision, Natural Language Processing & Stock Prediction solutions for several companies. Also, Have strong programming skills and professional experience in following areas: - AI and Machine Learning - Computer Vision - Natural Language Processing - Data Science - Deep Learning - Stock Prediction ít hơn
 • Thuê TopAIExpert0323

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""