LiveCode Programmers để thuê

 • LiveCode
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   michaelanwagner
Thuê   michaelanwagner

  michaelanwagner michaelanwagner

  United States $50 USD / giờ
  Programming Engineer
  United States
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  An experienced FullStack developer with demonstrated history of working in dozens of industries. Skilled in both front-end & back-end programming. Skill Set: [Mobile] - Java, Swift, Objective-C (6 years) - React Native (4 years) - Kotlin, Flutter/Dart (3 years) - 3rd party libraries & API integration (6...
  An experienced FullStack developer with demonstrated history of working in dozens of industries. Skilled in both front-end & back-end programming. Skill Set: [Mobile] - Java, Swift, Objective-C (6 years) - React Native (4 years) - Kotlin, Flutter/Dart (3 years) - 3rd party libraries & API integration (6 years) [Web/Desktop] - Python, Django, HTML, CSS, JavaScript, PHP (8 years) - React/Redux, Vue.js, AngularJS, Next.js, Nuxt.js, Backbone.js, Ember.js, D3.js, Typescript (4-6 years) - Node.js, Express.js, Java, , Golang (3-5 years) - C#, .NET, ASP.NET, SQL, GraphQL (4 years) - C++/Visual Studio(2013-2019) (10+ years) [DB/Tools/Methodologies] - MySQL,PostgreSQL,MongoDB,RESTfulAPIs - Docker,MicrosoftAzure,AWS,Microservices - OOP/MVC/MVVM design patterns - Scrum/Agile(Git,Jira), CI/CD, DevOps ít hơn
 • Thuê michaelanwagner

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""