Thuê Lucene Developers

 • Lucene
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   ljnath
Hire   ljnath

  ljnath ljnath

  India $10 USD / hour
  Software Developer (.NET, Python, Java, C++ etc.)
  India
  2.1
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  I am an experienced software developer and I am known for my quality product in limited time and excellent after-sale support. Following are my area of expertise - Software development - Website / Web-application development - .NET Framework (C#, VB, VC++ ) - C, C++, Java, Basic, Assembly, Matlab, Python, VB,...
  I am an experienced software developer and I am known for my quality product in limited time and excellent after-sale support. Following are my area of expertise - Software development - Website / Web-application development - .NET Framework (C#, VB, VC++ ) - C, C++, Java, Basic, Assembly, Matlab, Python, VB, HTML5, CSS, PHP, JS - SQL Server, MYSQL, Oracle, SQLlite, PostGres, Mongo, DB2 - Flask, Reverse engineering, Excel ít hơn
 • Hire ljnath

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""