Millworkers để thuê

 • Nghiền
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   avtar1073
Thuê   avtar1073

  avtar1073 avtar1073

  India $15 USD / giờ
  3D WORK STUDIO
  India
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  I am 3d Designer with over 8 years of experience working professionally in animation, 3ds max , Revit , Autocad, Maya, Z-brush, props and character modelling for unity 3d Photoshop etc I strive to grow and learn as a professional artist. I have the ability to multitask and work under strict deadlines, either alone...
  I am 3d Designer with over 8 years of experience working professionally in animation, 3ds max , Revit , Autocad, Maya, Z-brush, props and character modelling for unity 3d Photoshop etc I strive to grow and learn as a professional artist. I have the ability to multitask and work under strict deadlines, either alone or as part of a team. ít hơn
 • Thuê avtar1073

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""