Thuê Network Salespeople

  • Network Sales
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê AhmedMFakkar
    2.3
    2 đánh giá $10 USD mỗi giờ
    I'm network engineer holding Cisco CCNP certificate. I have 3 years of experience in Cisco networks. My specialties: - Design and configure Cisco networks - Packet tracer and GNS3 - Data analysis with Wireshark. - Make reports and summaries.
    I'm network engineer holding Cisco CCNP certificate. I have 3 years of experience in Cisco networks. My specialties: - Design and configure Cisco networks - Packet tracer and GNS3 - Data analysis with Wireshark. - Make reports and summaries. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""