Ning Developers để thuê

 • Ning
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   salmanmalik2015
Thuê   salmanmalik2015

  salmanmalik2015 salmanmalik2015

  Pakistan $10 USD / giờ
  Web | Mobile | Games (3D & 2D) | Data Analyst
  Pakistan
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Hi, I am a Practicing Full Stack (Web and Mobile) developer, proficient in: Web Expertise: → Laravel (PHP) → HTML5 / CSS3 / JavaScript / BootStrap → ReactJS / AngularJS / VueJS / NodeJS / NextJS / NuxtJS / ReduxJS → Databases: SQL / MySQL / PostgreSQL/ Oracle / MongoDB / MariaDB → A plus: Python, Java, .NET Core →...
  Hi, I am a Practicing Full Stack (Web and Mobile) developer, proficient in: Web Expertise: → Laravel (PHP) → HTML5 / CSS3 / JavaScript / BootStrap → ReactJS / AngularJS / VueJS / NodeJS / NextJS / NuxtJS / ReduxJS → Databases: SQL / MySQL / PostgreSQL/ Oracle / MongoDB / MariaDB → A plus: Python, Java, .NET Core → RESTful and SOAP API(s) development + integrations → CMS: WordPress | Shopify | Joomla | Drupal | Magento | Wix | Prestashop Mobile Expertise: → Native: Java, Kotlin, Swift, Objective C, Xamarin → Hybrid: Flutter, React Native → SQLite, MongoDB, PostgreSQL → Games: Unity (3D and 2D) I hope to create value with success by delivering you the best services. Any questions? You can reach out to me to discuss project insights. ít hơn
 • Thuê salmanmalik2015

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""