Thuê Nintex Workflow Experts

  • Nintex Workflow
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê mbabuinfo
    2.9
    1 đánh giá $25 USD mỗi giờ
    MCP Certified Developer: Working as a SharePoint Lead Engineer with 8 + yrs of experience. Hands on experience in SharePoint 2016/2013/2010/2007 & SharePoint Online/0365. Skill set:SharePoint Theme, Custom application page, Workflows Nintex wokflows, Custom web parts, Event receiver, timer jobs, master page,...
    MCP Certified Developer: Working as a SharePoint Lead Engineer with 8 + yrs of experience. Hands on experience in SharePoint 2016/2013/2010/2007 & SharePoint Online/0365. Skill set:SharePoint Theme, Custom application page, Workflows Nintex wokflows, Custom web parts, Event receiver, timer jobs, master page, InfoPath forms, SharePoint custom tool development like migration tool, report generation tool, Ribbon customization, SharePoint Apps development. dashboard , tracker and BI. PHP to SharePoint, PDF Conversions, Web service development, Power apps, MS flow, Sway, Delve. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""