Playstation VR Developers để thuê

 • Playstation VR
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   James871212
Thuê   James871212

  James871212 James871212

  United Kingdom $35 USD / giờ
  AI module exports
  United Kingdom
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $35 USD mỗi giờ
  I am a Deep learning ,machine learning , OCR, NLP, chatbot and web developer with full experience in python, chatGPT, keras, tensorflow, openAI, pytorch, Java, JavaFX, OpenCV, C/C++/ C#, Javascript, html, Django, flask, PHP, javascript, React.js, node.js, Solididy, Smart Contract, Binance, Ethereum, Web3.js, Matlab,...
  I am a Deep learning ,machine learning , OCR, NLP, chatbot and web developer with full experience in python, chatGPT, keras, tensorflow, openAI, pytorch, Java, JavaFX, OpenCV, C/C++/ C#, Javascript, html, Django, flask, PHP, javascript, React.js, node.js, Solididy, Smart Contract, Binance, Ethereum, Web3.js, Matlab, R, SPSS and so on. ít hơn
 • Thuê James871212

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""