Printer Repair Experts để thuê

 • Printer Repair
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   mkumaran219
Thuê   mkumaran219

  mkumaran219 mkumaran219

  India $10 USD / giờ
  System & Network Administrator
  India
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Installing, configuring, Managing and troubleshooting Desktop, Laptop and Server. Installation, Configuration and Troubleshooting of different Client Operating System and Server Operating system. Install, configuring and troubleshoot software and Hardware. Install, creating and maintaining Virtual...
  Installing, configuring, Managing and troubleshooting Desktop, Laptop and Server. Installation, Configuration and Troubleshooting of different Client Operating System and Server Operating system. Install, configuring and troubleshoot software and Hardware. Install, creating and maintaining Virtual machines. Monitoring and maintaining the system performance Installing and troubleshooting Antivirus and Definition Updates, Windows Updates, Service pack, and Internet Explorer to optimize system performance. Installing, Configuring and troubleshooting the issues of peripheral devices; Printer, Modem/router, and Scanner devices. ít hơn
 • Thuê mkumaran219

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""