Thuê RF Engineers

 • RADAR/LIDAR
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   wangcaocao
Hire   wangcaocao

  wangcaocao wangcaocao

  China $20 USD / hour
  Mobile (Android, IOS), Windows Application and Website Developer
  China
  3.2
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  I have +6 years experience as a Mobile Developer (Native Android And iPhone Application, React Native, IONIC, Phonegap). I am full time freelancer. - Specialities: Mobile app Development, Website development, Windows app development. - Programming Languages: JAVA, Objectives – C, swift, kotlin, C#, PHP, Asp.net,...
  I have +6 years experience as a Mobile Developer (Native Android And iPhone Application, React Native, IONIC, Phonegap). I am full time freelancer. - Specialities: Mobile app Development, Website development, Windows app development. - Programming Languages: JAVA, Objectives – C, swift, kotlin, C#, PHP, Asp.net, Javascript, HTML5, Ajax, Node JS. I can provide you the best communication by English because I know English very well. I can work for 10 - 14 hours every day. Your satisfaction is my best reward. Best Regards. Tao Zhang. ít hơn
 • Hire wangcaocao

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""