Thuê Scala Experts

 • Scala
Gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê imRaziel
  4.9
  6 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  5+ years of experience in web/desktop application development. c#, python, javascript, typescript, rust ASP.NET MVC, VueJS, Flask
  5+ years of experience in web/desktop application development. c#, python, javascript, typescript, rust ASP.NET MVC, VueJS, Flask ít hơn
 • Thuê hamzaisb
  0.8
  1 Nhận xét $10 USD mỗi giờ
  i am the graduated in Computer Science, i am in the field of computer science from last 5 years. my skills: Machine Learning (Python, Keras, TensorFlow, Scikit-Learn, Graph Lab, Spark MLLib) NLP (Word2vec, textacy, spacy, rasa.ai, fasttext) Web Development (HTML5, CSS, JavaScript, Node.js, Angular2, PHP) Desktop...
  i am the graduated in Computer Science, i am in the field of computer science from last 5 years. my skills: Machine Learning (Python, Keras, TensorFlow, Scikit-Learn, Graph Lab, Spark MLLib) NLP (Word2vec, textacy, spacy, rasa.ai, fasttext) Web Development (HTML5, CSS, JavaScript, Node.js, Angular2, PHP) Desktop Development ( C++, C#, Java) Mobile Application Development (Android Application Development using Eclipse and Android Studio, and Xamarin using C#) Graphics Designer Content Writing ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""