Thuê Siebel Experts

  • Siebel
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê ilmarsparols
    3.7
    3 đánh giá $40 USD mỗi giờ
    IT, Telecom system professional. 8 year experience in field, my top skills are - Billing system support - CRM system support - Unix / Linux platform planning, maintenance and support - Perl / PHP / HTML / Bash
    IT, Telecom system professional. 8 year experience in field, my top skills are - Billing system support - CRM system support - Unix / Linux platform planning, maintenance and support - Perl / PHP / HTML / Bash ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""