Thuê Symbian Developers

 • Symbian
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

 • Thuê hegazy
  4.9
  1 đánh giá $44 USD mỗi giờ
  Raspberry, Beaglebone, Orange Pi, nanopi, LightBlue Bean, Cydia, Jailbroken, Jenkins, iBeacon, Beacone. Bluetooth, Taxi, GPS, DevOps, NDK Android, Bada, Blackberry, Symbian, Drivers, and others.
  Raspberry, Beaglebone, Orange Pi, nanopi, LightBlue Bean, Cydia, Jailbroken, Jenkins, iBeacon, Beacone. Bluetooth, Taxi, GPS, DevOps, NDK Android, Bada, Blackberry, Symbian, Drivers, and others. ít hơn
 • Thuê grafrs
  2.0
  1 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  WHAT WE DO · Websites · Social Media design and management. · Intranet · Mobile Apps · Graphic Design · Illustration · Email Marketing QUÉ HACEMOS · Sitios Web · Redes Sociales · Intranet · Apps Móviles para Android y iPhone. · Diseño Gráfico · Ilustración digital. · Email Marketing.
  WHAT WE DO · Websites · Social Media design and management. · Intranet · Mobile Apps · Graphic Design · Illustration · Email Marketing QUÉ HACEMOS · Sitios Web · Redes Sociales · Intranet · Apps Móviles para Android y iPhone. · Diseño Gráfico · Ilustración digital. · Email Marketing. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""