Thuê Test Strategy Writers

  • Test Strategy Writing
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê Mohammadmostafa5
    1.4
    1 Nhận xét $5 USD mỗi giờ
    I am Android apps and games Developer and Tester, I can make Apps and Games for Android and IOS mobile phones and windows and Mac i can program in c# and java and Kotlin , also I am Websites and Apps Tester .Student at the forth year at faculty of sciences , physics and computer sciences department. I have experience...
    I am Android apps and games Developer and Tester, I can make Apps and Games for Android and IOS mobile phones and windows and Mac i can program in c# and java and Kotlin , also I am Websites and Apps Tester .Student at the forth year at faculty of sciences , physics and computer sciences department. I have experience in:- -Android Apps Development . -Websites and Apps Testing. -Unity 3D programming. -Desktop Apps c# programming. -Writing Physics articles. -Scientific Research. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""