Tibco Spotfire Experts để thuê

 • Tibco Spotfire
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   avinashca34
Thuê   avinashca34

  avinashca34 avinashca34

  Canada $15 USD / giờ
  BI Developer
  Canada
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  As a BI Developer i have a experience of 3+ years in a MNC. I worked on the Visualization tools like Tableau, Cognos, Power BI, Spotfire , ETL Tools like Informatica and Talend and Databases like SQL, PLSQL, Aurora, Oracle and Ms Access. I worked as a Backend Web developer more than 3+ years in my schooling on many...
  As a BI Developer i have a experience of 3+ years in a MNC. I worked on the Visualization tools like Tableau, Cognos, Power BI, Spotfire , ETL Tools like Informatica and Talend and Databases like SQL, PLSQL, Aurora, Oracle and Ms Access. I worked as a Backend Web developer more than 3+ years in my schooling on many projects on PHP, Django, Node JS,Java & .NET ít hơn
 • Thuê avinashca34

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""