Thuê Urban Designers

  • Urban Design
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê mqatoom
    1.2
    1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
    Eng Mohammed Qatoum (Architecture - interior designers - graphics designer ) - Expert of design building and draw all of drawing (architectural - structural - mechanical - electrical -shop drawing ) . - Expert of interior design (living rooms - bed rooms - kitchens - dining rooms - bathrooms - halls - office- other...
    Eng Mohammed Qatoum (Architecture - interior designers - graphics designer ) - Expert of design building and draw all of drawing (architectural - structural - mechanical - electrical -shop drawing ) . - Expert of interior design (living rooms - bed rooms - kitchens - dining rooms - bathrooms - halls - office- other ) - Expert of graphics design (posters - logos - other ) - programmed (Auto CAD - Sketch up - 3ds max - lumion - vray - Photoshop) ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""