Thuê Virtuozzo Experts

  • Virtuozzo
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê stels88
    1.0
    1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
    Solid working knowledge of RPM/DEB based Linux Distributions Solid Knowledge of Hosting Control Panels like WHM/cPanel, WebMin/Virtualmin, DirectAdmin, Parallels Plesk Ability to work in a team based environment Ability to work flexible hours Excellent problem solving skills Design of High Availability/High...
    Solid working knowledge of RPM/DEB based Linux Distributions Solid Knowledge of Hosting Control Panels like WHM/cPanel, WebMin/Virtualmin, DirectAdmin, Parallels Plesk Ability to work in a team based environment Ability to work flexible hours Excellent problem solving skills Design of High Availability/High Performance services and architectures Experience with Amazon Web Services ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""