Thuê Vuforia Experts

 • Vofuria
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   VideoEditoor
Hire   VideoEditoor

  VideoEditoor VideoEditoor

  Serbia $35 USD / hour
  Inzoomnia.com
  Serbia
  3.4
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $35 USD mỗi giờ
  Creative and deadline-driven Video Editor with 8 years career experience in media environments. Highly adept in post-production process, non-linear editing and audio production. CORE QUALIFICATIONS • Pre-production process • Post Production process • Non-linear Editing • Sound Editing & Audio production • Rhythm &...
  Creative and deadline-driven Video Editor with 8 years career experience in media environments. Highly adept in post-production process, non-linear editing and audio production. CORE QUALIFICATIONS • Pre-production process • Post Production process • Non-linear Editing • Sound Editing & Audio production • Rhythm & Timing TECHNICAL SKILLS • Adobe Premiere Pro cc 2019 • Adobe After Effects cc 2019 • Adobe Photoshop cc 2019 • Adobe Audition cc 2019 EDUCATION University Of Novi Sad Academy Of Arts Bachelor of Arts in Film and Television Studies - Editing ít hơn
 • Hire VideoEditoor

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""