Water Treatment Professionals để thuê

 • Water Treatment
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 2 kết quả
 • Thuê   enammar2012
Thuê   enammar2012

  enammar2012 enammar2012

  Saudi Arabia $100 USD / giờ
  engineering design
  Saudi Arabia
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $100 USD mỗi giờ
  أقوم بأعمال التصميم والرسم الهندسي الكهربائي و الالكتروني باستخدام اوتوكاد و ادخال البيانت و عمل تصاميم ايكسل I do electrical and electronic engineering design and drawing works using AutoCAD, data entry and Excel designs
  أقوم بأعمال التصميم والرسم الهندسي الكهربائي و الالكتروني باستخدام اوتوكاد و ادخال البيانت و عمل تصاميم ايكسل I do electrical and electronic engineering design and drawing works using AutoCAD, data entry and Excel designs ít hơn
 • Thuê enammar2012
 • Thuê   Osama141
Thuê   Osama141

  Osama141 Osama141

  Egypt $20 USD / giờ
  Ranked TOP 3% on FREELANCER
  Egypt
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  My interests: Modelling and Simulation; Machine Learning; Deep Learning; Iot Sensors; Remote Sensing; Image processing I can provide you best quality services in the following ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★ ★ python ★ Machine learning ★ Deep learning ★ Artificial intelligence ★ Oracle ★ Excel ★...
  My interests: Modelling and Simulation; Machine Learning; Deep Learning; Iot Sensors; Remote Sensing; Image processing I can provide you best quality services in the following ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★ ★ python ★ Machine learning ★ Deep learning ★ Artificial intelligence ★ Oracle ★ Excel ★ PowerPoint ★ AutoCAD ★ Academic Writing ★ Report Writing ★ Article writing ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ For me, client satisfaction is the main thing and I always provide my clients with the best possible and accurate work. You can contact for any type of service mentioned above for the quality assured work. I believe that my experience and skill in this background will prove to be of great help to you. ít hơn
 • Thuê Osama141

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""