Thuê Welsh Translators

  • Tiếng xứ Wales
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê yousufbakshi
    0.0
    1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
    My name is Yousuf Bakshi and I am from Wales in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. I have previously won contests on freelancer ranging from logo design to landing pages. I am an expert in graphics design and web design and I am fluent in front end development. Contact me whenever you want, I...
    My name is Yousuf Bakshi and I am from Wales in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. I have previously won contests on freelancer ranging from logo design to landing pages. I am an expert in graphics design and web design and I am fluent in front end development. Contact me whenever you want, I will always be happy to answer! ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""