Wrike Consultants để thuê

 • Wrike
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   EvgeniyMeshik
Thuê   EvgeniyMeshik

  EvgeniyMeshik EvgeniyMeshik

  Belarus $31 USD / giờ
  Senior Developer
  Belarus
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $31 USD mỗi giờ
  Hi,Welcome to my profile. We are team more than 7 years of experience in Web designing/Developiing'/Blockchain and Product Design. You won't regret hiring us. Front-end development: >>React JS, Angular JS >>Expertise in Bootstrap 4, 5 >>Hand coded Java script/ jQuery >>Fully mobile responsive HTML...
  Hi,Welcome to my profile. We are team more than 7 years of experience in Web designing/Developiing'/Blockchain and Product Design. You won't regret hiring us. Front-end development: >>React JS, Angular JS >>Expertise in Bootstrap 4, 5 >>Hand coded Java script/ jQuery >>Fully mobile responsive HTML coding >>etc... Backend Development >>Laravel/Codeigter/eCommerce/MySQL >>Custom PHP, Python >>etc... CAD Expertise................... > > 3D Modeling/ 3D Design, Machine Design, Mechanical Design, Industrial Design, Solid & Surface Modeling, Enclosure Design, Product Design, Rendering/3D Rendering.etc... Have a wonderful day! ít hơn
 • Thuê EvgeniyMeshik

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""