Thuê Zendesk Experts

  • Zendesk
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê karand
    2.4
    1 đánh giá $10 USD mỗi giờ
    I am a web developer having an experience of over 7 years in WordPress. I can tweak WordPress sites, fix errors, customize themes and plugins. I also offer HTML, CSS customization in square-space website.
    I am a web developer having an experience of over 7 years in WordPress. I can tweak WordPress sites, fix errors, customize themes and plugins. I also offer HTML, CSS customization in square-space website. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""