Java Developers để thuê tại Slovakia

 • Java
 • Slovakia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   joke25
Thuê   joke25

  joke25 joke25

  Slovakia $25 USD / giờ
  Multi-platform software developer
  Slovakia
  3.6
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  I'm a highly experienced C/C++ (20+ years), C# (6+), Java SE (6+), Objective-C (5+), assemblers, 3D/GPU/game, databases, networking, cryptography, reversing developer on Windows, Linux, macOS, iOS. I’m familiar with embedded development (Arm Cortex-M, STM32, FreeRTOS).
  I'm a highly experienced C/C++ (20+ years), C# (6+), Java SE (6+), Objective-C (5+), assemblers, 3D/GPU/game, databases, networking, cryptography, reversing developer on Windows, Linux, macOS, iOS. I’m familiar with embedded development (Arm Cortex-M, STM32, FreeRTOS). ít hơn
 • Thuê joke25

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự