Thuê Prometheus Monitoring Javascript Developers

 • Prometheus Monitoring
 • JavaScript
 • Slovenia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   Venooxpersonal
Thuê   Venooxpersonal

  Venooxpersonal Venooxpersonal

  Slovenia $15 USD / giờ
  Web Developer
  Slovenia
  5.0
  2 đánh giá 2 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  I'm a web developer. I mostly work with JavaScript. I'm expert in HTML, CSS and JavaScript and intermediate level in PHP, Python and C++. I've worked on projects with ReactJS, NodeJS (Express), MongoDB, MySQL, eCommerce solutions,...I've done web scraping/web crawling in Python and JavaScript using Scrapy,...
  I'm a web developer. I mostly work with JavaScript. I'm expert in HTML, CSS and JavaScript and intermediate level in PHP, Python and C++. I've worked on projects with ReactJS, NodeJS (Express), MongoDB, MySQL, eCommerce solutions,...I've done web scraping/web crawling in Python and JavaScript using Scrapy, BeautifulSoup, Selenium, Puppeteer, Cheerio. ít hơn
 • Thuê Venooxpersonal

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự