Freelancers để thuê tại Somalia

 • Linguistics
 • Tìm kiếm web
 • Somalia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   saydou1
Thuê   saydou1

  saydou1 saydou1

  Somalia $30 USD / giờ
  Senior Somali Translator, Editor & Voice Talent
  Somalia
  0.2
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  I am native Somali freelancer with enormous experience providing optimal quality translation, editing and voiceover services to his clients. I have a strong command over English and Somali and can translate from the source language to the target language (English to Somali and/or Somali to English). I have been in...
  I am native Somali freelancer with enormous experience providing optimal quality translation, editing and voiceover services to his clients. I have a strong command over English and Somali and can translate from the source language to the target language (English to Somali and/or Somali to English). I have been in this business for a long time now and my goal was and still is maintaining the high quality services I have been providing. ít hơn
 • Thuê saydou1

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự