Freelancers để thuê tại Somalia

 • Neo4j
 • PHP
 • Python
 • Photoshop
 • Somalia
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   mohamoudhassan11
Thuê   mohamoudhassan11

  mohamoudhassan11 mohamoudhassan11

  Somalia $5 USD / giờ
  GRAPHIC DESIGNER
  Somalia
  0.6
  2 đánh giá 2 đánh giá $5 USD mỗi giờ
  Hello, this is mohamoud, I am a professional graphic designer if it is logos, business cards, and posters. I use adobe photoshop and illustrator to design however, I will do the work for you ASAP. I can do the following: logos business cards posters brochures etc. the softwares I use for designing: adobe...
  Hello, this is mohamoud, I am a professional graphic designer if it is logos, business cards, and posters. I use adobe photoshop and illustrator to design however, I will do the work for you ASAP. I can do the following: logos business cards posters brochures etc. the softwares I use for designing: adobe photoshop adobe illustrator adobe InDesign I will complete the task in time and as you exactly want. Dear client, your satisfaction is the priority. thanks. ít hơn
 • Thuê mohamoudhassan11

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự