Bubble Developers để thuê tại Spain

 • Bubble Developer
 • Spain
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   enriquem11
Thuê   enriquem11

  enriquem11 enriquem11

  Spain $30 USD / giờ
  Web and Mobile App Dev | AI | Web Design
  Spain
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  10+ years of Web and Mobile App Development experience. I am honored to have a chance to introduce myself to you today. I always succeed in whatever I try, deliver satisfied work result. Here are my main skills, ✔️ HTML/HTML5, CSS/CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, SCSS, Material Design ✔️ JavaScript, jQuery,...
  10+ years of Web and Mobile App Development experience. I am honored to have a chance to introduce myself to you today. I always succeed in whatever I try, deliver satisfied work result. Here are my main skills, ✔️ HTML/HTML5, CSS/CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, SCSS, Material Design ✔️ JavaScript, jQuery, React.js/React Native/Redux/hook, Vue.js, Angular.js ✔️ PHP, Laravel, Symphony, CodeIgniter, WordPress, Shopify, Drupal, Magento … ✔️ Node.js, Express.js, Nest.js, etc. ✔️ Python, Django, Flask ✔️ MySQL, MongoDB, etc. ✔️ 3th party, Blockchain, web3, Smart contract Finally, I wish the best of luck in everything you do! Best regards! ít hơn
 • Thuê enriquem11

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự