Linux Developers để thuê tại Sri Lanka

 • Linux
 • Sri Lanka
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   umairramees
Thuê   umairramees

  umairramees umairramees

  Sri Lanka $50 USD / giờ
  React | Python | Rust |Solidity | Java Expert
  Sri Lanka
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  Umair has tons of experience with Node.js, Express.js, Nest.js, Spring Boot / MVC, JSP, Spring Data, Laravel, React, Redux, React Material UI, AWS Lambda, API Gateway, DyanmoDB, Web3.js, Solidity, Rust. Well rounded developer for full stack development. Umair's strengths are problem-solving, hard working, high...
  Umair has tons of experience with Node.js, Express.js, Nest.js, Spring Boot / MVC, JSP, Spring Data, Laravel, React, Redux, React Material UI, AWS Lambda, API Gateway, DyanmoDB, Web3.js, Solidity, Rust. Well rounded developer for full stack development. Umair's strengths are problem-solving, hard working, high quality, good communication, fast response. ít hơn
 • Thuê umairramees

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự