Java Developers để thuê tại Sweden

 • Java
 • Sweden
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   jwtradera
Thuê   jwtradera

  jwtradera jwtradera

  Sweden $30 USD / giờ
  Full stack developer
  Sweden
  2.0
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  I'm a full stack web developer with 10+ years experience. Specialized in Node.js and .net framework, as well as React and AngularJS. Also experienced in data gathering with Python. Just forward me any questions you might have. Thanks for reading my profile.
  I'm a full stack web developer with 10+ years experience. Specialized in Node.js and .net framework, as well as React and AngularJS. Also experienced in data gathering with Python. Just forward me any questions you might have. Thanks for reading my profile. ít hơn
 • Thuê jwtradera

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự