Freelancers để thuê tại Togo

 • Prometheus Monitoring
 • JavaScript
 • .NET
 • Togo
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 2 kết quả
 • Thuê   WOANAYR
Thuê   WOANAYR

  WOANAYR WOANAYR

  Togo $30 USD / giờ
  Node.js, Express & MongoDB Expert
  Togo
  5.0
  25 đánh giá 25 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Hi! I'm a Full Stack developer with 5+ years of experience. I mainly do : Backend Development with Node.js/Express.js/MongoDB. Frontend Development with React.js I also have rich experience with: - AI Chat Bots development - AWS & Microservices - Google Cloud APIs - Web design using Figma - Web Scraping & Web...
  Hi! I'm a Full Stack developer with 5+ years of experience. I mainly do : Backend Development with Node.js/Express.js/MongoDB. Frontend Development with React.js I also have rich experience with: - AI Chat Bots development - AWS & Microservices - Google Cloud APIs - Web design using Figma - Web Scraping & Web Automation I'm available 24/7 for your IT projects. ít hơn
 • Thuê WOANAYR
 • Thuê   Tankostick
Thuê   Tankostick

  Tankostick Tankostick

  Togo $25 USD / giờ
  Fullstack Javascript Developer
  Togo
  1.5
  2 đánh giá 2 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Hi! I'm a Node.js developer with 5+ years of experience. I have rich experience with Express, MongoDB and jQuery. Here is some of my skill set: - Website developement - Desktop & Mobile Application development - Data Structures - Algorithm design - Database Administration - Linux...
  Hi! I'm a Node.js developer with 5+ years of experience. I have rich experience with Express, MongoDB and jQuery. Here is some of my skill set: - Website developement - Desktop & Mobile Application development - Data Structures - Algorithm design - Database Administration - Linux Administration - Containerization with Docker - System Administrator - Network Administrator - Network Security - & More I'm an effective and motivated freelancer, contact me for your IT projects. ít hơn
 • Thuê Tankostick

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự