Thuê Prometheus Monitoring Javascript Developers

 • Prometheus Monitoring
 • JavaScript
 • Togo
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   WOANAYR
Thuê   WOANAYR

  WOANAYR WOANAYR

  Togo $30 USD / giờ
  Node.js, Express & MongoDB Expert Developer
  Togo
  4.9
  24 đánh giá 24 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Hi! I'm a Full Stack developer with 5+ years of experience. I mainly do : Backend Development with Node.js/Express.js/MongoDB. I also have rich experience with: - AI Chat Bots development - AWS & Microservices - Google Cloud APIs - Web design using Figma - Web Scraping & Web Automation I'm available 24/7 for your...
  Hi! I'm a Full Stack developer with 5+ years of experience. I mainly do : Backend Development with Node.js/Express.js/MongoDB. I also have rich experience with: - AI Chat Bots development - AWS & Microservices - Google Cloud APIs - Web design using Figma - Web Scraping & Web Automation I'm available 24/7 for your IT projects. ít hơn
 • Thuê WOANAYR

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự