Scala Experts để thuê tại United Kingdom

 • Scala
 • United Kingdom
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   tumakha
Thuê   tumakha

  tumakha tumakha

  United Kingdom $50 USD / giờ
  Senior Scala /Java Engineer
  United Kingdom
  4.9
  7 đánh giá 7 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  I am a Senior Scala /Java Developer with 10+ years of experience in architecture design and development with strong problem solving skills. Self-motivated and able to work independently without supervision. Strong self-organization and time-management skills. KEY SKILLS AND COMPETENCIES ● Java Back-End: Java 8/11,...
  I am a Senior Scala /Java Developer with 10+ years of experience in architecture design and development with strong problem solving skills. Self-motivated and able to work independently without supervision. Strong self-organization and time-management skills. KEY SKILLS AND COMPETENCIES ● Java Back-End: Java 8/11, Spring Boot/Data/MVC/Cloud, JPA, Kafka, Gradle, Maven ● Scala Back-End: Scala, Spark, Akka (Cluster, Streams, Http), Play, Cats, Slick, SBT ● Databases: MySQL, Oracle, MongoDB, Cassandra ● Testing: JUnit, DbUnit, JsonUnit, XMLUnit, Mockito, TestNG, REST Assured, Selenium ít hơn
 • Thuê tumakha

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự