Course Facilitators để thuê tại United States

 • Khóa học
 • United States
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   Jenuin1
Thuê   Jenuin1

  Jenuin1 Jenuin1

  United States $50 USD / giờ
  Writer/Editor/Educator (Science Background)
  United States
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  I'm a talented writer and editor, with a strong experience in technical writing, grant/proposal writing, curriculum/instruction, and editing. I have 20 years experience working in higher education at a major university. I hold an M.S. in Biology and my expertise is in science education, teaching and learning, public...
  I'm a talented writer and editor, with a strong experience in technical writing, grant/proposal writing, curriculum/instruction, and editing. I have 20 years experience working in higher education at a major university. I hold an M.S. in Biology and my expertise is in science education, teaching and learning, public outreach. I'm a lifelong learner who enjoys creative projects and through my professional work and personal projects, I've honed my skills in helping small businesses build their identities. I enjoy bringing a brand to life: developing a vision, creating a logo and branding, designing websites, and copywriting. ít hơn
 • Thuê Jenuin1

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự