Translators để thuê tại Uzbekistan

 • Dịch thuật
 • Uzbekistan
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   dotsanim
Thuê   dotsanim

  dotsanim dotsanim

  Uzbekistan $20 USD / giờ
  MODELLING, TEXTURING, ANIMATION, RENDERING, VFX
  Uzbekistan
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  We are the "Dots animation studio". We do online servise on: -Modelling; -Texturing; -Rigging; -Animation; -VFX; -Simulation; -Lighting; -Rendering; -Composing. We can create 3D products, such as: -3D cartoons; -Logo intros; -Building presentations; -Film composing; -3D Music video and others. Preffered languages:...
  We are the "Dots animation studio". We do online servise on: -Modelling; -Texturing; -Rigging; -Animation; -VFX; -Simulation; -Lighting; -Rendering; -Composing. We can create 3D products, such as: -3D cartoons; -Logo intros; -Building presentations; -Film composing; -3D Music video and others. Preffered languages: Uzbek (mother language), Russian (advanced), Korean (Level 5) and English (IELTS 7). You can check our portfolio. Feel free to ask a question! Sincerely, Dots animation studio Marketing team ít hơn
 • Thuê dotsanim

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự