Internet Marketing Specialists để thuê tại Vietnam

 • Tiếp thị qua Internet
 • Vietnam
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   ducdctoandh
Thuê   ducdctoandh

  ducdctoandh ducdctoandh

  Vietnam $40 USD / giờ
  Electronics Engineer and Metatrader Expert Coding
  Vietnam
  3.2
  2 đánh giá 2 đánh giá $40 USD mỗi giờ
  10 YEAR EXPERIENCE IN FPGA/VHDL/VERILOG - 100% JOB COMPLETED - COMPLETED ABOVE 100 JOBS IN FPGA/VHDL/VERILOG - 87 VERY GOOD REVIEWS I am an electronics engineer with excellent academic background, firm language skills (IELTS 6.0) and 5-years experience in TOP SKILLS below (Graduated Very Good Degree - Top 5%...
  10 YEAR EXPERIENCE IN FPGA/VHDL/VERILOG - 100% JOB COMPLETED - COMPLETED ABOVE 100 JOBS IN FPGA/VHDL/VERILOG - 87 VERY GOOD REVIEWS I am an electronics engineer with excellent academic background, firm language skills (IELTS 6.0) and 5-years experience in TOP SKILLS below (Graduated Very Good Degree - Top 5% graduated Student at Top University in Vietnam) TOP SKILLS 1. FPGA Design. (VHDL/Verilog) 2. Design Verification UVM 3. MQL4 and MQL5 4. Embedded System Design. (Schematic, PCB Design) 5. Software Design. (C/C++/Java/Android/Matlab) TOOLS 1. Xilinx Vivado/Xilinx ISE/IP Core of Xilinx. 2. Altium/Orcad/KidCad design. 3. DevC++/Visual Studio C/C++/Eclipse/Netbeen. 4. Matlab/LabView LANGUAGES -English: IELTS 6.0 (Reading 6.5, Speaking 6.5, Writing 6.0, Listening 5.5) ít hơn
 • Thuê ducdctoandh

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự