Freelancers để thuê tại Zimbabwe

 • Neo4j
 • PHP
 • Python
 • Photoshop
 • Zimbabwe
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   drsixpence
Thuê   drsixpence

  drsixpence drsixpence

  Zimbabwe $12 USD / giờ
  Software Developer
  Zimbabwe
  2.3
  4 đánh giá 4 đánh giá $12 USD mỗi giờ
  I'm a software developer with 5 years of experience in professional software development wherein I mostly did: 1. Website Design & Development 2. Database Design & Development 3. Android Mobile Application Development 4. ERP & CRM Software Development 5. Pen Testing
  I'm a software developer with 5 years of experience in professional software development wherein I mostly did: 1. Website Design & Development 2. Database Design & Development 3. Android Mobile Application Development 4. ERP & CRM Software Development 5. Pen Testing ít hơn
 • Thuê drsixpence

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự