Thuê a Carpet Cleaner

Hãy cho biết bạn cần hoàn thành việc gì và nhận báo giá miễn phí từ các freelancer có kỹ năng chỉ trong vài phút, xem hồ sơ, điểm đánh giá, portfolio và trao đổi với họ.

Get Free Quotes

 • ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI

Giới Thiệu Công Việc Từ Các Freelancer

Run an Email Marketing Campaign Hình ảnh
Weblance Hình ảnh
Weblance
Email Marketing Experts
Launch email marketing campaigns to make businesses to register on the website. Perfect of any company that has a great email list but isn't sure how to get value from having it.
Run an Email Marketing Campaign
$114 USD
Write an Article About "Harnessing your Analytics Insights" Hình ảnh
Sanjit Kumar P. Hình ảnh
Sanjit Kumar P.
Content Writer & Social Media Marketer
Content on trending topics that's ready to promote on social media. A great way to become part of the conversation.
Write an Article About "Harnessing your Analytics Insights"
$50 USD
Design an App Mockup Hình ảnh
Nihal Graphics Hình ảnh
Nihal Graphics
UX/UI Designer
Energetic and attention-grabbing mobile app designs for a delivery service including map view, contact details, and order details.
Design an App Mockup
$78 USD

Hoàn Thành Nhiều Hơn Với Các Freelancer

 1. Bạn không cần tự mình làm tất cả

  Dành thêm thời gian cho những gì bạn làm tốt nhất & bắt đầu hoàn thành nhiều hơn.

 2. $$

  Thuê với một phần nhỏ chi phí

  Tìm thấy chính bạn trong hàng ngũ các thiết kế viên, lập trình viên, marketer và những người viết nội dung.

 3. Group 40@2x Created with Sketch.

  Đừng tiếc rẻ khi thuê không tốt

  Đọc các nhận xét từ người thật và biết rằng bạn sẽ chọn được người tốt nhất.

As Featured in

Thị Trường Lớn Nhất Thế Giới

Hàng triệu người dùng, từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn, doanh nhân đến các start-up đang sử dụng Freelancer để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

55.8 TRIỆU
NGƯỜI DÙNG ĐÃ ĐĂNG KÝ
20.7 TRIỆU
TỐNG SỐ VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG
FEATURED FREELANCER

Excellent work, super fast, super quality and understood the brief perfectly!

If you're looking for a talented web developer you'll find people like Charchit to help you accomplish your needs.

Charchit P.
Web Developer & Designer
$15 USD/hour
Wordpress Membership Website Building
USD $350

Thuê a Carpet Cleaner trên Freelancer

Carpet care is one of those things we tend to take for granted but is very necessary. Many health experts recommend carpets to be cleaned at least twice a year. If you have pets and small kids, cleaning three times a year is ideal. Carpets catch all sorts of dirt; from muddy and annoying stains to suspect smells.

Cleaning carpets is not that simple; in fact, if it is not done by an expert, you risk over-wetting which can encourage growth of mould or damage the fabric. Let’s have a look at the various methods used to clean carpets.

Steam Cleaning or Hot Water Extraction

This is the best method for cleaning carpets – especially for those with heavy stains. It entails application of very hot water under variable pressures. Typically, the carpet will first be vacuumed, and then sprayed with chemicals that bond with the dirt. After a couple of hours, a high-pressure jet spray is used to inject hot water onto the carpet – flushing out all the stains. The water is then vacuumed out and the carpet left for 12 to 18 hours to dry. This method has been known to prolong the life of the carpet.

Dry Cleaning or Low Moisture Carpet Cleaning

This is regarded as a “surface-cleaning” method. It is more of maintenance clean which takes a shorter time to dry – from half an hour to a couple of hours. Dry cleaning compounds are sprinkled all over the carpet to absorb dirt from the carpet fibers and crystallize. The vacuum cleaner handles the rest.

Bonnet Cleaning

Bonnet cleaning is almost similar to dry cleaning; the only difference is that a pad (or bonnet) is used to rub the carpet with the aim of transferring the dirt onto it. Once this is done, the carpet is vacuumed and left to dry.

Problems that arise with carpet cleaning are;

 • Damp and musty smells
 • Growth of mould
 • Stains at the back of the carpet
 • Cracking and shrinking which can destroy the carpet

Some factors you may want to consider when selecting a carpet-cleaning service are outlined below.

 • Check for qualifications. You want to make sure that the person you are hiring has some educational background in carpet care. Knowing what chemicals and equipment to use and how to handle them is very essential.
 • Pricing is normally done per square footage and on the basis of the type of cleaning the carpet requires. This will vary from one freelancer to another.
 • Do they offer any guarantees? Should damage occur, you should know who will be responsible for covering the costs.

Freelancer.com has hundreds of professional carpet cleaning services – all under one roof. You can look up services near you from the site and check out their portfolio. Use the tips outlined above to help you find the right service for you. Access to carpet cleaning services has never been easier than it is right now. So visit Freelancer.com, post a project and get quotes from different companies in minutes. 

Phương thức hoạt động

 1. 1. Đăng công việc

  Hãy cho chúng tôi biết bạn cần hoàn thành điều gì.

 2. Group 17 Copy 2@2x Created with Sketch.

  2. Chọn freelancer

  Nhận chào giá đầu tiên của bạn trong tích tắc và chọn người giỏi nhất.

 3. 3. Theo dõi tiến độ

  Chat với freelancer của bạn và xem lại công việc của họ 24/7.

 4. 4. Chi trả an toàn

  Chỉ trả tiền khi bạn thấy hài lòng hoàn toàn.

Tìm Carpet Cleaners Ngay

Rất nhanh chóng, đơn giản và chúng tôi chỉ cần vài thông tin để bắt đầu

Nhận Báo Giá Miễn Phí