Thuê a Cryptographer

Hãy cho biết bạn cần hoàn thành việc gì và nhận báo giá miễn phí từ các freelancer có kỹ năng chỉ trong vài phút, xem hồ sơ, điểm đánh giá, portfolio và trao đổi với họ.

Get Free Quotes

 • ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI

Giới Thiệu Công Việc Từ Các Freelancer

Run an Email Marketing Campaign Hình ảnh
Weblance Hình ảnh
Weblance
Email Marketing Experts
Launch email marketing campaigns to make businesses to register on the website. Perfect of any company that has a great email list but isn't sure how to get value from having it.
Run an Email Marketing Campaign
$114 USD
Write an Article About "Harnessing your Analytics Insights" Hình ảnh
Sanjit Kumar P. Hình ảnh
Sanjit Kumar P.
Content Writer & Social Media Marketer
Content on trending topics that's ready to promote on social media. A great way to become part of the conversation.
Write an Article About "Harnessing your Analytics Insights"
$50 USD
Design an App Mockup Hình ảnh
Nihal Graphics Hình ảnh
Nihal Graphics
UX/UI Designer
Energetic and attention-grabbing mobile app designs for a delivery service including map view, contact details, and order details.
Design an App Mockup
$78 USD

Hoàn Thành Nhiều Hơn Với Các Freelancer

 1. Bạn không cần tự mình làm tất cả

  Dành thêm thời gian cho những gì bạn làm tốt nhất & bắt đầu hoàn thành nhiều hơn.

 2. $$

  Thuê với một phần nhỏ chi phí

  Tìm thấy chính bạn trong hàng ngũ các thiết kế viên, lập trình viên, marketer và những người viết nội dung.

 3. Group 40@2x Created with Sketch.

  Đừng tiếc rẻ khi thuê không tốt

  Đọc các nhận xét từ người thật và biết rằng bạn sẽ chọn được người tốt nhất.

As Featured in

Thị Trường Lớn Nhất Thế Giới

Hàng triệu người dùng, từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn, doanh nhân đến các start-up đang sử dụng Freelancer để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

55.8 TRIỆU
NGƯỜI DÙNG ĐÃ ĐĂNG KÝ
20.7 TRIỆU
TỐNG SỐ VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG
FEATURED FREELANCER

Excellent work, super fast, super quality and understood the brief perfectly!

If you're looking for a talented web developer you'll find people like Charchit to help you accomplish your needs.

Charchit P.
Web Developer & Designer
$15 USD/hour
Wordpress Membership Website Building
USD $350

Thuê a Cryptographer trên Freelancer

Cryptology or Cryptography is derived from a Greek word “krypton” that means hidden secret and “graphein” meaning writing. Cryptography denotes the study of techniques that ensure secure communication, in the presence of third parties.  Cryptography is indispensable for protecting all the data stored in your computer by making them obscure to the unintended recipients. Not only does it  store information, but it also transmits the data in a particular format so that only the intended recipient can read and process it.

Overview

Cryptography is very closely associated with disciplines like Cryptology and Cryptanalysis. It includes various techniques such as microdots that help to hide information which are stored or are in transit. Nowadays, Cryptography mostly involves scrambling plain text or clear text into cipher text through a process called encryption, and again back to its original form through a process called decryption.

The four key objectives of Cryptography include:

1. Confidentiality – so the information cannot be comprehended by anyone other than the party to whom it is intended.

2. Integrity – the data that is in storage or transit between the sender and the recipient cannot be altered in any way, without it being detected.

3. Non-repudiation – neither the sender nor the recipient are in a position to deny at a later stage his/her involvement and intention in the creation and transmission of the data.

4. Authentication – both the sender as well as the recipient are able to confirm each other’s identity along with the origin and destination of the data.

Cryptosystems include all the procedures and the protocols that are designed to meet and fulfil the above mentioned objectives. They include not only mathematical procedures and computer programs but also a considerable part about human behaviour and its regulation too.

Types of Cryptographic Algorithms

 1. Secret key cryptography – a single key is used for both encryption and decryption

 2. Public key cryptography – here separate keys are used for encryption and decryption

 3. Hash functions – here through a mathematical procedure, the information is irreversibly transformed to encrypt information.

A person who specialises in the field of cryptography is a cryptographer. A cryptographer is very much in demand because the ability to store and transfer crucial and sensitive data, safely and securely is quite vital for success in the cut-throat business world.

Where will you search to hire an expert cryptographer?

Hiring a freelance cryptography expert via Freelancer offers a wide range of benefits to employers and can often be a lower rate than traditional experts who are employed on a full time basis.

If you’re looking for a solution for your cryptography needs or if you are looking to trial a freelancer to see if they provide the levels of expertise you are looking for, using a platform such as Freelancer.com is a fantastic option.

Simply log onto the Freelancer.com website and search through a bank of talented freelancers who are willing and able to provide their services to you for your project.

 

Phương thức hoạt động

 1. 1. Đăng công việc

  Hãy cho chúng tôi biết bạn cần hoàn thành điều gì.

 2. Group 17 Copy 2@2x Created with Sketch.

  2. Chọn freelancer

  Nhận chào giá đầu tiên của bạn trong tích tắc và chọn người giỏi nhất.

 3. 3. Theo dõi tiến độ

  Chat với freelancer của bạn và xem lại công việc của họ 24/7.

 4. 4. Chi trả an toàn

  Chỉ trả tiền khi bạn thấy hài lòng hoàn toàn.

Tìm Chuyên viên mã hóa Ngay

Rất nhanh chóng, đơn giản và chúng tôi chỉ cần vài thông tin để bắt đầu

Nhận Báo Giá Miễn Phí