Thuê a jQuery Developer

Hãy cho biết bạn cần hoàn thành việc gì và nhận báo giá miễn phí từ các freelancer có kỹ năng chỉ trong vài phút, xem hồ sơ, điểm đánh giá, portfolio và trao đổi với họ.

Get Free Quotes

 • ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI

Giới Thiệu Công Việc Từ Các Freelancer

Build Website to Capture Leads Hình ảnh
Akhlaq A. Hình ảnh
Akhlaq A.
PHP, CodeIgniter, WordPress Developer
Build contact forms into a website with emails sent automatically to enquirers upon completion. Perfect for businesses needing to quickly quote the cost of work and projects.
Build Website to Capture Leads
$40 USD
Make a Website Mobile-Responsive Hình ảnh
Mahmoud A. Hình ảnh
Mahmoud A.
Designer, Developer & Engineer
Switching a site to become mobile responsive. Why spend hours studying to how to do it and risking mistakes when you can get it done in minutes instead?
Make a Website Mobile-Responsive
$10 USD
Design Mobile Responsive Website Hình ảnh
Sunil P. Hình ảnh
Sunil P.
Web Developer
Mobile-responsive website design for a business buying and reselling 2nd hand cars. Intuitive website designs help you turn visitors into buyers and get more sales without spending more on marketing.
Design Mobile Responsive Website
$114 USD

Hoàn Thành Nhiều Hơn Với Các Freelancer

 1. Bạn không cần tự mình làm tất cả

  Dành thêm thời gian cho những gì bạn làm tốt nhất & bắt đầu hoàn thành nhiều hơn.

 2. $$

  Thuê với một phần nhỏ chi phí

  Tự tìm cho mình một đội quân thiết kế, lập trình viên, marketer và những người viết nội dung.

 3. Group 40@2x Created with Sketch.

  Đừng tiếc rẻ khi thuê không tốt

  Đọc các nhận xét từ người thật và biết rằng bạn sẽ chọn được người tốt nhất.

As Featured in

Thị Trường Lớn Nhất Thế Giới

Hàng triệu người dùng, từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn, doanh nhân đến các start-up đang sử dụng Freelancer để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

63.2 TRIỆU
NGƯỜI DÙNG ĐÃ ĐĂNG KÝ
22.1 TRIỆU
TỐNG SỐ VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG
FEATURED FREELANCER

Excellent work, super fast, super quality and understood the brief perfectly!

If you're looking for a talented web developer you'll find people like Charchit to help you accomplish your needs.

Charchit P.
Web Developer & Designer
$15 USD/hour
Wordpress Membership Website Building
USD $350

Thuê a jQuery Developer trên Freelancer

jQuery is a small, fast and feature-rich JavaScript library that is capable of delivering stunning effects with minimum coding.  The JQuery library makes it is easier than ever to create great-looking effects that will keep your audience engaged and entertained.

jQuery is also a major component of HTML5. With the increasing integration of HTML5, jQuery is well on its way  to becoming a significant part of the Web development future. If you are planning on building a site or Web app that is interactive and engaging, then this is a must-have item for your toolbox.

Take a look at some of the many advantages of using jQuery in your next web development project:

 • This is an open-source software, which means it is free to use so you have one less expense to add to your list.

 • It can be used to make animated applications with smooth playbacks.

 • It offers cool, sleek transition effects.

 • It is fast and light, resulting in shorter server response wait time and faster page loads.  

 • Because jQuery is compatible with HTML5, which is compatible across different browsers. It works on any browser, tablet or mobile phone and even on Apple devices.

 

jQuery is relatively easy to learn if you already have basic coding knowledge. If your coding knowledge is limited, this may be challenging to master and to implement correctly.

If jQuery is the solution you are looking for to meet your personal or business needs then you should consider hiring a jQuery expert. You can hire a jQuery expert to handle all the technicalities for you. Worried about where to find your next jQuery expert? Freelancer.com is here to help!

Freelancer.com offers a professional freelancing platform where freelancers with a diverse range of skills offer their services at competitive rates to meet your needs. Here you can find several highly talented and skilled jQuery experts with different levels of experience and expertise. You can either post a project and shortlist a freelancer from the many applicants or browse through the portfolios and hire a jQuery expert directly from their profile page.

To make sure you get the results that you want, it is important to provide the jQuery expert with a detailed explanation of your requirements. The more details you provide, the easier it will be for the freelancer to deliver what you need.

If you would like to take advantage of the many benefits that jQuery offers hiring a jQuery expert is a great option. Visit Freelancer.com and get your dream project started today.  

Phương thức hoạt động

 1. 1. Đăng công việc

  Hãy cho chúng tôi biết bạn cần hoàn thành điều gì.

 2. Group 17 Copy 2@2x Created with Sketch.

  2. Chọn freelancer

  Nhận chào giá đầu tiên của bạn trong tích tắc và chọn người giỏi nhất.

 3. 3. Theo dõi tiến độ

  Chat với freelancer của bạn và xem lại công việc của họ 24/7.

 4. 4. Chi trả an toàn

  Chỉ trả tiền khi bạn thấy hài lòng hoàn toàn.

Tìm Lập trình viên jQuery Ngay

Rất nhanh chóng, đơn giản và chúng tôi chỉ cần vài thông tin để bắt đầu

Nhận Báo Giá Miễn Phí