Thuê a LINQ Developer

Hãy cho biết bạn cần hoàn thành việc gì và nhận báo giá miễn phí từ các freelancer có kỹ năng chỉ trong vài phút, xem hồ sơ, điểm đánh giá, portfolio và trao đổi với họ.

Get Free Quotes

 • ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI

Giới Thiệu Công Việc Từ Các Freelancer

Build Website to Capture Leads Hình ảnh
Akhlaq A. Hình ảnh
Akhlaq A.
PHP, CodeIgniter, WordPress Developer
Build contact forms into a website with emails sent automatically to enquirers upon completion. Perfect for businesses needing to quickly quote the cost of work and projects.
Build Website to Capture Leads
$40 USD
Make a Website Mobile-Responsive Hình ảnh
Mahmoud A. Hình ảnh
Mahmoud A.
Designer, Developer & Engineer
Switching a site to become mobile responsive. Why spend hours studying to how to do it and risking mistakes when you can get it done in minutes instead?
Make a Website Mobile-Responsive
$10 USD
Design Mobile Responsive Website Hình ảnh
Sunil P. Hình ảnh
Sunil P.
Web Developer
Mobile-responsive website design for a business buying and reselling 2nd hand cars. Intuitive website designs help you turn visitors into buyers and get more sales without spending more on marketing.
Design Mobile Responsive Website
$114 USD

Hoàn Thành Nhiều Hơn Với Các Freelancer

 1. Bạn không cần tự mình làm tất cả

  Dành thêm thời gian cho những gì bạn làm tốt nhất & bắt đầu hoàn thành nhiều hơn.

 2. $$

  Thuê với một phần nhỏ chi phí

  Tìm thấy chính bạn trong hàng ngũ các thiết kế viên, lập trình viên, marketer và những người viết nội dung.

 3. Group 40@2x Created with Sketch.

  Đừng tiếc rẻ khi thuê không tốt

  Đọc các nhận xét từ người thật và biết rằng bạn sẽ chọn được người tốt nhất.

As Featured in

Thị Trường Lớn Nhất Thế Giới

Hàng triệu người dùng, từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn, doanh nhân đến các start-up đang sử dụng Freelancer để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

55.9 TRIỆU
NGƯỜI DÙNG ĐÃ ĐĂNG KÝ
20.7 TRIỆU
TỐNG SỐ VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG
FEATURED FREELANCER

Excellent work, super fast, super quality and understood the brief perfectly!

If you're looking for a talented web developer you'll find people like Charchit to help you accomplish your needs.

Charchit P.
Web Developer & Designer
$15 USD/hour
Wordpress Membership Website Building
USD $350

Thuê a LINQ Developer trên Freelancer

LINQ is a Microsoft product,  designed to work with the Microsoft .NET framework but there are also ports for Java, PHP, and C#.

LINQ or ‘language-integrated query’ is a computer language that extracts data from SQL and other syntax queries. When LINQ is used it means the coder will write less code and will need less time working with various computer coding languages in order to get other code jobs done.

Using LINQ is best left to an expert who knows exactly how to write, code and query within the software. Listed below are just some of the services a LINQ coding expert can do:

 • Write LINQ code – LINQ experts know exactly what syntax, language, and protocols to use in order for database features to run smoothly

 • Clean up and enhance pre-existing LINQ code – Unless someone within the business already knows how to do this, a LINQ expert should do this

 • Develop queries – LINQ experts already know the language needed to get queries and databases working together seamlessly

 • Test code before going live

 • Seamlessly integrate LINQ with queries server-side and on web sites

LINQ was designed to work seamlessly and quickly with other query-based coding language found in Java and C#. When it is used, coders do not have to hand-write code nearly as often and won’t have to work what seems like endless loops of syntax language in order to input a single query or load a single image for a web site. Writing LINQ really does take an expert.  

At Freelancer, there are many LINQ experts who are ready and willing to edit, rewrite and maintain existing LINQ code or help clean up code that someone else wrote, but that may be outdated or simply needs polished.

LINQ experts know the language inside and out, and are willing to work at an affordable rate. Not every coder is a LINQ expert, but this is where specificity for the job is helpful. By looking specifically for a LINQ expert on Freelancer, a businesses and their IT staff can rest assured they’ll find the perfect professional for them.

Freelancer has experienced LINQ coders and experts that are eager to work with IT systems on a freelance basis. This saves money and assists IT departments who may already be overwhelmed with newer language or updating other software.

Hiring a LINQ expert through Freelancer is fast and easy. As a registered member of the site you can either post a project and wait for interested parties to place their bids along with their proposed rates, or you can browse through freelancer profiles, check their portfolio work and read customer feedback. When you find a professional who you think may be a good fit for the work you need done you can hire them directly from their profile page.

Visit Freelancer.com to hire a LINQ expert today.   

 

Phương thức hoạt động

 1. 1. Đăng công việc

  Hãy cho chúng tôi biết bạn cần hoàn thành điều gì.

 2. Group 17 Copy 2@2x Created with Sketch.

  2. Chọn freelancer

  Nhận chào giá đầu tiên của bạn trong tích tắc và chọn người giỏi nhất.

 3. 3. Theo dõi tiến độ

  Chat với freelancer của bạn và xem lại công việc của họ 24/7.

 4. 4. Chi trả an toàn

  Chỉ trả tiền khi bạn thấy hài lòng hoàn toàn.

Tìm Các nhà phát triển LINQ Ngay

Rất nhanh chóng, đơn giản và chúng tôi chỉ cần vài thông tin để bắt đầu

Nhận Báo Giá Miễn Phí