Thuê a Nginx Developer

Hãy cho biết bạn cần hoàn thành việc gì và nhận báo giá miễn phí từ các freelancer có kỹ năng chỉ trong vài phút, xem hồ sơ, điểm đánh giá, portfolio và trao đổi với họ.

Get Free Quotes

 • ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI

Giới Thiệu Công Việc Từ Các Freelancer

Build Website to Capture Leads Hình ảnh
Akhlaq A. Hình ảnh
Akhlaq A.
PHP, CodeIgniter, WordPress Developer
Build contact forms into a website with emails sent automatically to enquirers upon completion. Perfect for businesses needing to quickly quote the cost of work and projects.
Build Website to Capture Leads
$40 USD
Make a Website Mobile-Responsive Hình ảnh
Mahmoud A. Hình ảnh
Mahmoud A.
Designer, Developer & Engineer
Switching a site to become mobile responsive. Why spend hours studying to how to do it and risking mistakes when you can get it done in minutes instead?
Make a Website Mobile-Responsive
$10 USD
Design Mobile Responsive Website Hình ảnh
Sunil P. Hình ảnh
Sunil P.
Web Developer
Mobile-responsive website design for a business buying and reselling 2nd hand cars. Intuitive website designs help you turn visitors into buyers and get more sales without spending more on marketing.
Design Mobile Responsive Website
$114 USD

Hoàn Thành Nhiều Hơn Với Các Freelancer

 1. Bạn không cần tự mình làm tất cả

  Dành thêm thời gian cho những gì bạn làm tốt nhất & bắt đầu hoàn thành nhiều hơn.

 2. $$

  Thuê với một phần nhỏ chi phí

  Tìm thấy chính bạn trong hàng ngũ các thiết kế viên, lập trình viên, marketer và những người viết nội dung.

 3. Group 40@2x Created with Sketch.

  Đừng tiếc rẻ khi thuê không tốt

  Đọc các nhận xét từ người thật và biết rằng bạn sẽ chọn được người tốt nhất.

As Featured in

Thị Trường Lớn Nhất Thế Giới

Hàng triệu người dùng, từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn, doanh nhân đến các start-up đang sử dụng Freelancer để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

55.9 TRIỆU
NGƯỜI DÙNG ĐÃ ĐĂNG KÝ
20.7 TRIỆU
TỐNG SỐ VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG
FEATURED FREELANCER

Excellent work, super fast, super quality and understood the brief perfectly!

If you're looking for a talented web developer you'll find people like Charchit to help you accomplish your needs.

Charchit P.
Web Developer & Designer
$15 USD/hour
Wordpress Membership Website Building
USD $350

Thuê a Nginx Developer trên Freelancer

Nginx is a web server that acts as a reverse proxy service and application delivery platform for HTTP, HTTPS, SMTP. POP3 and IMAP protocols. The web server s focused on delivering sites that are focused on optimum performance, reliability, security and scale.

Pronounced ‘engine-x’, the company started out as an open source project and has grown to be a powerful player in the online world, powering half of the world’s websites and applications.

Igor Sysoev’s is the author of Nginx, which was initially released in 2004. Nginx’s popularity became so widespread that Igor co-founded Nginx, Inc. in 2011.

Nginx offers two platforms for users Nginx OSS and Nginx Plus. Nginx Plus offers far more features than its open source equivalent and is an end-to-end platform for web applications.

Millions of developers use Nginx and Nginx Plus to deliver websites and applications including global giants such as Airbnb, Dropbox Netflix, and Uber.

Solutions offered by Nginx include:

 • Load balancing - Maximize the availability and reliability of a website and its applications and minimize downtime and lost revenue. Enjoy performance improvements and no performance limits.
 • Web server - businesses use Nginx to manage complexities associated with HTTP and make their apps more response and secure.
 • Web and mobile acceleration - boost the performance of websites and apps and provide customers with faster processes, increased conversions and boost revenue.
 • Application security - protect your business website and app from malicious traffic.
 • Mircoservices - agile approaches that promote flawless delivery and reliability of applications.
 • Move to Cloud - Nginx can help move websites and applications to the Cloud, whether it be a public or private cloud.
 • API gateway - track, protect and monetize API’s within applications using Nginx
 • Streaming media - deliver seamless content without delays using enhanced access controls, bandwidth management, and session persistence.

If your business is looking to use Nginx to achieve a flawless delivery of your applications, you may want to consider engaging an Nginx expert to integrate the technology with your website and applications.

An Nginx expert will be able to install, configure and maintain Nginx as well as be able to deploy load balancing, reverse proxying and caching for your system.

Platforms such as Freelancer.com offer a range of qualified and experienced developers who can help you use the Nginx platform for your website and content delivery.

Log onto Freelancer.com today, find a freelancer with Nginx experience and enjoy the peace of mind that your project is undertaken by an experienced freelancer dedicated to getting you the best results for your website or application.

 

Phương thức hoạt động

 1. 1. Đăng công việc

  Hãy cho chúng tôi biết bạn cần hoàn thành điều gì.

 2. Group 17 Copy 2@2x Created with Sketch.

  2. Chọn freelancer

  Nhận chào giá đầu tiên của bạn trong tích tắc và chọn người giỏi nhất.

 3. 3. Theo dõi tiến độ

  Chat với freelancer của bạn và xem lại công việc của họ 24/7.

 4. 4. Chi trả an toàn

  Chỉ trả tiền khi bạn thấy hài lòng hoàn toàn.

Tìm Lập trình viên Nginx Ngay

Rất nhanh chóng, đơn giản và chúng tôi chỉ cần vài thông tin để bắt đầu

Nhận Báo Giá Miễn Phí