Thuê an Open Cart Developer

Hãy cho biết bạn cần hoàn thành việc gì và nhận báo giá miễn phí từ các freelancer có kỹ năng chỉ trong vài phút, xem hồ sơ, điểm đánh giá, portfolio và trao đổi với họ.

Get Free Quotes

 • ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI

Giới Thiệu Công Việc Từ Các Freelancer

Build Website to Capture Leads Hình ảnh
Akhlaq A. Hình ảnh
Akhlaq A.
PHP, CodeIgniter, WordPress Developer
Build contact forms into a website with emails sent automatically to enquirers upon completion. Perfect for businesses needing to quickly quote the cost of work and projects.
Build Website to Capture Leads
$40 USD
Make a Website Mobile-Responsive Hình ảnh
Mahmoud A. Hình ảnh
Mahmoud A.
Designer, Developer & Engineer
Switching a site to become mobile responsive. Why spend hours studying to how to do it and risking mistakes when you can get it done in minutes instead?
Make a Website Mobile-Responsive
$10 USD
Design Mobile Responsive Website Hình ảnh
Sunil P. Hình ảnh
Sunil P.
Web Developer
Mobile-responsive website design for a business buying and reselling 2nd hand cars. Intuitive website designs help you turn visitors into buyers and get more sales without spending more on marketing.
Design Mobile Responsive Website
$114 USD

Hoàn Thành Nhiều Hơn Với Các Freelancer

 1. Bạn không cần tự mình làm tất cả

  Dành thêm thời gian cho những gì bạn làm tốt nhất & bắt đầu hoàn thành nhiều hơn.

 2. $$

  Thuê với một phần nhỏ chi phí

  Tìm thấy chính bạn trong hàng ngũ các thiết kế viên, lập trình viên, marketer và những người viết nội dung.

 3. Group 40@2x Created with Sketch.

  Đừng tiếc rẻ khi thuê không tốt

  Đọc các nhận xét từ người thật và biết rằng bạn sẽ chọn được người tốt nhất.

As Featured in

Thị Trường Lớn Nhất Thế Giới

Hàng triệu người dùng, từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn, doanh nhân đến các start-up đang sử dụng Freelancer để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

55.8 TRIỆU
NGƯỜI DÙNG ĐÃ ĐĂNG KÝ
20.7 TRIỆU
TỐNG SỐ VIỆC LÀM ĐÃ ĐĂNG
FEATURED FREELANCER

Excellent work, super fast, super quality and understood the brief perfectly!

If you're looking for a talented web developer you'll find people like Charchit to help you accomplish your needs.

Charchit P.
Web Developer & Designer
$15 USD/hour
Wordpress Membership Website Building
USD $350

Thuê an Open Cart Developer trên Freelancer

OpenCart is a free open source ecommerce store management system created for online merchants. Developed in 1998, the system is PHP-based and uses a MySQL database and HTML components and provides an “out of the box” shopping cart solution.

The system offers an extensive range of plugins, increased efficiency and easy customization for ecommerce users. The system is built for ease of use and is created around the Model-View-Controller framework.

One of the unique benefits of OpenCart is the ability to allow a range of different languages and currencies to exist on the same website. This allows for a global shopping cart experience without the need for online business owners to create a number of websites based on the countries and currencies they are targeting.

The software is currently available as a legacy version (1.5.6.4) and also in 2.0.3.1 version, both versions have the core features however the latest version has updated admin interface functions and a built-in responsive theme.

Features of OpenCart include:

 • Easy to install - the software requires a MySQLi database, PHP version 5.3 or higher. Once set up by a developer, the software is customizable and ready to go.
 • Customised store - users can customer the online store with basic details including weight classes for products, SEO details, mail, theme and a range of other features.
 • Multiple languages and currencies - the program allows customers to select their language and currency as well as multi-store functionality.
 • Cost effective - OpenCart suits a start-up’s budget and is available for a flat annual fee.
 • Compare attributes - the software allows users to filter products by criteria and compare.
 • User reviews - users can add reviews for products which can be shown on the website.
 • SEO functions  - product information can be used to set up a SEO title, keyword, and description.
 • Secure payment - the software offers secure payment modules for online payment and over 20 payment gateway options.
 • Multiple shipping methods - over eight shipping methods to suit all clients’ needs.

For businesses looking to take the plunge into an online shopping world, OpenCart is a secure and easy to use the program, which offers a range of features and functionality for e-commerce including unlimited categories and products. 

If your business is looking to install OpenCart for your online shopping cart, consider engaging an OpenCart developer to set up, install and test the software to ensure your website offers a seamless shopping experience.

Expert OpenCart experts understand the complexities of installing OpenCart and can set up a template, upload products and ensure your settings are all in place without timely delays. OpenCart experts can help train you and your team to use the program and provide support and ongoing maintenance as required.

If you’re looking for a freelancer OpenCart expert log onto Freelancer.com today to find a range of professional and experienced developers who are ready to work on your project.

Visit Freelancer.com and view the extensive range of developers and view feedback, review profiles and engage the services of a freelancer who can help you create the perfect shopping cart experience for your customers.


 

Phương thức hoạt động

 1. 1. Đăng công việc

  Hãy cho chúng tôi biết bạn cần hoàn thành điều gì.

 2. Group 17 Copy 2@2x Created with Sketch.

  2. Chọn freelancer

  Nhận chào giá đầu tiên của bạn trong tích tắc và chọn người giỏi nhất.

 3. 3. Theo dõi tiến độ

  Chat với freelancer của bạn và xem lại công việc của họ 24/7.

 4. 4. Chi trả an toàn

  Chỉ trả tiền khi bạn thấy hài lòng hoàn toàn.

Tìm Lập trình viên Open Cart Ngay

Rất nhanh chóng, đơn giản và chúng tôi chỉ cần vài thông tin để bắt đầu

Nhận Báo Giá Miễn Phí