Bạn chán việc phải trả 20% hoa hồng ở những website khác?

Mang khách hàng của bạn đến Freelancer và trả 0%.

Bạn sẽ chi trả 0% phí hoa hồng cho các dự án bạn làm cho các khách hàng mà bạn mang đến cho Freelancer.com, với điều kiện là họ chưa có tài khoản.

Minh hoạ phí hoa hồng 0% của chúng tôi

Tất cả lợi ích của nền tảng Freelancer,
mà không tốn tiền hoa hồng*

0% Hoa Hồng
Giữa các tài khoản giới thiệu suốt đời

Làm việc với khách hàng tuyệt vời bên ngoài Freelancer? Đăng kí cho họ và không phải trả hoa hồng trên những công việc bạn hoàn thành với họ.

+23.3 Triệu
Công việc được đăng trên Freelancer.com

Trên Freelancer có nhiều công việc hơn các trang khác, do đó bạn có nhiều cơ hội hơn để làm việc theo cách mình muốn.

Hơn 3 tỉ USD
Tổng giá trị tất cả công việc đã niêm yết

Chúng tôi chỉ áp dụng mức hoa hồng 10% cho freelancer, mức này chỉ bằng một nửa so với các trang khác.

Freelancer là nền tảng tốt nhất cho các công việc trực tuyến.
Chúng tôi đã nhận 10 giải Webby để minh chứng điều này!