I need you to fill in a spreadsheet with data. jobs

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  23,537 I need you to fill in a spreadsheet with data. công việc được tìm thấy, giá USD
  Do some data entry -- 2 Đã kết thúc left

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Tôi có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Ngay bây giờ, tôi làm rất nhiều công việc dịch trực tuyến, kiểm tra và nhập dữ liệu. Tôi cống hiến, làm việc chăm chỉ và nhiệt tình tron...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  7 lượt đặt giá
  Do some data entry Đã kết thúc left

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Nhập dữ liệu vào trong bảng với dữ liệu cho trước

  $18 (Avg Bid)
  $18 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  24 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. I am able to do work under pressure.

  $336 (Avg Bid)
  $336 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  18 lượt đặt giá
  Data entry 6 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  19 lượt đặt giá
  work -- 2 6 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  6 lượt đặt giá
  work 6 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  4 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. In fact, when I conduct interviews on behalfof my corporate clients or for my own company, I often ask this question first precisely because it is so straightforward. The candidate is likely to be comfortable answering the question, so he will usually rel...

  $294 (Avg Bid)
  $294 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  2 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $91 (Avg Bid)
  $91 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  37 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $83 (Avg Bid)
  $83 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  28 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. how to register the job.?

  $131 (Avg Bid)
  $131 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  36 lượt đặt giá
  data entry job 6 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  37 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. القيام بادخال بيانات

  $21 (Avg Bid)
  $21 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  29 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. This help freelancer bid accurately

  $297 (Avg Bid)
  $297 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  6 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Fill all data with accuracy

  $722 (Avg Bid)
  $722 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  34 lượt đặt giá
  4hour 6 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  35 lượt đặt giá
  hii 6 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  27 lượt đặt giá
  2 hours 6 ngày left

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  16 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $224 (Avg Bid)
  $224 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  5 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $275 (Avg Bid)
  $275 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  23 lượt đặt giá

  I need you to fill in a spreadsheet with data. Yes i can describe.

  $330 (Avg Bid)
  $330 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  5 lượt đặt giá