Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  4,524 IBM DB2 công việc được tìm thấy, giá USD
  Viết phần mềm Đã kết thúc left

  ...trúc hệ thống và App Dev, có hỗ trợ lương tối thiểu từ 7 triệu (tăng dần) và cổ phần quyền chọn (sau 3 năm). Công ty được nhiều Mentors cố vấn trực tiếp đến từ VC, tập đoàn IBM và các tập đoàn lớn khác. Hiện tại, dự án này đang gửi hồ sơ giai đoạn seeding đến các Incubator & Accelerator ở ...

  $1540 - $3080
  $1540 - $3080
  0 lượt đặt giá

  Need someone to assist in completing the build of IBM Domino / XPages system. The Developer must have proven experience developing web interfaces for IBM Domino v9.0.1, XPages, Java, HTML, and CSS for desktop as well as mobile user interfaces.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Enable SSL on IBM Integration BUS V10 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need to enable SSL on an integration service hosted on IBM IIB V10

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  We are looking at developing an AI model using IBM, Microsoft or AWS cloud to recognise invoices, bank statements, receipts, etc. and post to the right categories in our chart of accounts automatically. The project will help us to reduce the reliance of teams of account clerks and make data entry more accurate.

  $7652 (Avg Bid)
  $7652 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  We are looking to build a new website to resell IT products and services to included manufacturers like Microsoft, Amazon, Oracle, IBM, Cisco, etc.

  $190 (Avg Bid)
  $190
  7 bài tham dự

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $251 (Avg Bid)
  $251 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $568 (Avg Bid)
  $568 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Intelligence (AI) that decides if the device is receiving or is running a compromised firmware. Security Engine may use external processing power given by external platforms, such as IBM Watson. Functionality:  effective resiliency to every low-level attack vector, based on firmware tampering;  machine learning algorithm to improve security level based on behavioural

  $555 (Avg Bid)
  $555 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for IBM lotus approach expert.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  ...and Assessment 1. Evaluation of the current IBM Websphere Install 2. Make recommendations based upon assessment of environment 3. Design of new environment Task #2 Description: - Install Process Buildout of new virtual machines 1. OS install and tuning 2. Install of Prerequisites. 3. Install of IBM Websphere 1. Migration of Ques to new environment

  $2100 (Avg Bid)
  $2100 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Experience in quantum computing basics. can demonstrate grover's algorithm on IBM Q. Modify the Grover's search black box for 2 qubits (shown in the YouTube video) to be able to perform Grover's search for 4 qubits Modify the Grover's search black box for 2 qubits (shown in the YouTube video) to be able to perform Grover's search for 4 qubits

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  An acronym is a word formed from the initial letters of a name, for example the word IBM is formed from the initial letters of the name: International Business Machines.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Web development with Web API and CQRS.

  $211 (Avg Bid)
  $211 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Looking for a script to extract contact information from a Word Document and save it in a IBM Lotus Notes database.

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ...trainers and skilled resources , predominantly In Oracle BI, Oracle Data Integrator, Hyperion Product stack, Oracle Middleware solution, Oracle SOA, AIA Informatica, IBM Datastage and IBM Cognos. BISPhas footprints virtually across the USA, CANADA, UK, SINGAPORE, SAUDI ARABIA, AUSTRALIA and more by providing live virtual support services from India for

  $512 (Avg Bid)
  $512 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...trainers and skilled resources , predominantly In Oracle BI, Oracle Data Integrator, Hyperion Product stack, Oracle Middleware solution, Oracle SOA, AIA Informatica, IBM Datastage and IBM Cognos. BISPhas footprints virtually across the USA, CANADA, UK, SINGAPORE, SAUDI ARABIA, AUSTRALIA and more by providing live virtual support services from India for

  $177 - $532
  $177 - $532
  0 lượt đặt giá
  Chatbot that can Recommend Đã kết thúc left

  Connect IBM Watson APIs: - AI Assistant - Natural Language Understanding - Personal Insights Train chat bot to recognize dominant "big 5 personality traits" Both Front end and back end work required.

  $858 (Avg Bid)
  $858 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  2.1. Comparison of data collection between QRadara and your SIEM solution Write a paragraph (150-250 words) to describe how data collection is being done in QRadar and your SIEM solution and compare both. 2.2. Comparison of data processing between QRadara and your SIEM solution Write a paragraph (150-250 words) to describe how data processing is being done in QRadar and your SIEM solution an...

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  $367 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I need a Python programmer to adapt an existing script that uses Google ...SpeechRecognition (for API to the service), PyAudio (for microphone). This simple script can be used or the programmer can write it from scratch. As an alternative to Google, also IBM Watson or Microsoft API can be used if the programmer has more experience with these services.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...trainers and skilled resources , predominantly In Oracle BI, Oracle Data Integrator, Hyperion Product stack, Oracle Middleware solution, Oracle SOA, AIA Informatica, IBM Datastage and IBM Cognos. BISPhas footprints virtually across the USA, CANADA, UK, SINGAPORE, SAUDI ARABIA, AUSTRALIA and more by providing live virtual support services from India for

  $349 (Avg Bid)
  $349 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ...quick straight forward job for a contractor that is proficient in SPSS. Need someone to fix the problem and to generate the results. USER REQUIREMENTS -Must have a version of IBM SPSS -Need a quick turnaround (within hours) VARIABLE ANALYSIS Variables: 9-11 Varibales: 12- 15 Variables: 16 -19 Variable: 21-25 As mentioned earlier, this needs to be prepared

  $471 (Avg Bid)
  $471 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  Build B2B Leads -- 2 Đã kết thúc left

  ...Companies in US who have implemented following services: 1. Adobe Campaign(Adobe marketing cloud) 2. Unica(IBM Campaign) 3. SAS(Modules: Visual Analytics, Customer Intelligence, Enterprise Miner) 4. Watson Campaign Automation(WCA) also called Silverpop(An IBM company) Let me know if you could provide list of companies and Information of top level executives

  $177 (Avg Bid)
  $177 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  IBM ILOG CPLEX Đã kết thúc left

  Small project with IBM ILOG CPLEX optimization studio

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 lượt đặt giá

  ...the existing system (volunteer management). Specifically, I am looking for IBM Watson's certificate to be IAM only, and to modify IBM Watson's module (PHP) published on [đăng nhập để xem URL] to be IAM-compliant one. Final product is a set of IAM-compliant source code of Drupal's IBM Watson (Speech to Text) module below. Perhaps it is probably necessary to ...

  $194 (Avg Bid)
  $194 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  Các bài viết top IBM DB2 cộng đồng